Djurskyddslagen

Djurskyddslagen

Det finns bestämmelser för hur man ska sköta och vårda sin katt, dessa står i Djurskyddslagen. CK är mycket noga med att dessa lagar följs och vi kommer att påpeka om vi ser att en kattägare inte följer lagen, allt för kattens bästa. Om vi upptäcker något som gör att vi anser att en katt far illa kommer CK kontakta länsveterinären som får ta ställning till om katten behöver omhändertas.


Texten nedan är direkt hämtad ur Djurskyddslagen.


Så sköter du din katt

Katter är självständiga och intelligenta djur. De är inte flockdjur på samma sätt som hundar. Men även en katt har behov av sociala kontakter. De mår bra av att träffa både människor och djur.

 

Minst ett par gånger per dygn ska du se till din katt. Detta är speciellt viktigt om katten är instängd i lägenhet, annan bostad eller kattstall. Om du har en katt som får gå ute kan du ställa fram mat minst två gånger om dagen. Då lär den sig rutinen att komma hem när det är matdags. Även ladugårdskatter och utekatter är beroende av vård och omsorg från sin ägare.


Kattungar

Så länge kattungarna behöver mjölk och omvårdnad från sin mamma får de inte skiljas från henne annat än tillfälligt och överhuvudtaget inte innan de är tolv veckor gamla. Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid tolv veckors ålder om det inte finns särskilda skäl.


Foder och vatten

Varje dag ska du ge din katt foder som garanterar att katten får i sig tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Tänk på att katten inte mår bra om den väger för mycket eller är för mager. Om flera katter får mat samtidigt är det viktigt att alla kan äta i lugn och ro utan att störa varandra.

 

Om du har din katt inomhus ska den ha fri tillgång till dricksvatten. Om katten är helt eller delvis utomhus ska du se till att den får möjlighet att dricka minst två gånger per dag.


Stimulerande miljö

Du ska se till att din katt trivs i sin miljö, att den till exempel har en egen liggplats, möjlighet att klösa och ställen att gömma sig på. Det är särskilt viktigt för katter som alltid är inomhus att de blir aktiverade eller får någon annan typ av sysselsättning.

 

Katter får inte hållas bundna. Du får dock använda koppel när du går ut med din katt.


Katter på balkonger

Om katten vistas ensam på en balkong som finns mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig.


Utrymmen för katter

Rum och andra utrymmen där din katt vistas ska vara anpassade efter hur många djur som finns där. Alla katter ska ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Digivande honkatter ska ha en lugn plats för sig och sina ungar.


Inomhusmiljö

Miljön där katter vistas ska ha en temperatur och luftfuktighet som lämpar sig för katterna. Det ska finnas fönster som släpper in dagsljus och belysning som inte irriterar katterna.

 

Om du har flera innekatter på samma yta måste du se till att det finns minst en kattlåda per två katter.


Förvaringsutrymmen

I förvaringsutrymmen för katter så ska det finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Om katten vistas i en rastgård ska den antingen ha tillgång till ett inomhusutrymme i anslutning till rastgården eller en koja som skyddar mot väder och vind.

 

Rastgårdar samt andra utrymmen där katterna ständigt lever ska vara minst 6 kvadratmeter. Ytan ska vara minst 2 kvadratmeter per katt. Takhöjden ska vara minst 1,9 meter. Rastgårdar får gärna vara större men aldrig mindre än dessa mått.


Boxar för katter vid kattpensionat, avelsbox för katthona med ungar och annan tillfällig förvaring ska ha en yta på minst 1,5 kvadratmeter. Den minsta sidan ska vara minst 1,2 meter och takhöjden minst 1,9 meter.

 

Om flera katter vistas i boxen ska varje katt kunna röra sig på minst 0,7 kvadratmeter. Boxarna får gärna vara större men aldrig mindre än dessa mått. Hona med ungar räknas som två katter. Katter får inte förvaras i den här typen av box mer än tre månader.

 

Burar: Katter får inte förvaras i burar annat än vid transporter och i samband med utställningar och tävlingar. Buren ska vara minst 0,5 meter lång, 0,3 meter bred och 0,35 meter hög. 

Mer information om vad som gäller vid transporter av katter hittar du på www.jordbruksverket.se under rubriken ”Djur”


Kattstallar

I större anläggningar för katter ska det finnas utrymmen för foder och foderhantering, bad och skötsel av djuren samt isolering och vård av sjuka djur.

 


Tänk också på att det måste vara möjligt att rädda katterna om det brinner.


Här kan du läsa om vad djurskyddslagen säger om avlivning och olika ingrepp.