Regler för avlivning & olika ingrepp

Regler för avlivning & olika ingrepp

Texten nedan är direkt hämtad ur Djurskyddslagen.


Det finns regler för kupering, tatuering, operativa ingrepp och avlivning av hundar och katter.


Det är förbjudet att operera eller ge sprutor till djur om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att operera bort stämbanden på en hund för att hindra den från att skälla, eller operera bort klorna på en katt så att den inte kan klösa.

 

Du får heller inte göra ingrepp som förändrar utseendet på din hund eller katt. Svans- och öronkupering är inte tillåtet om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Det är inte heller tillåtet att göra hål i öronen på djuren för att sätta dit örhängen.

 

Det finns några ingrepp som är undantagna från förbudet. Det gäller bland annat ID-märkning av djur med exempelvis microchip eller tatuering. Det är bara veterinärer eller annan utbildade personal som får göra sådana ingrepp.


Får privatpersoner kastrera hundar och katter?

Kastrering är ett annat undantag från förbudet att göra ingrepp som förändrar djuret. Det är bara legitimerad eller godkänd personal som får göra dessa ingrepp. Det är alltså inte tillåtet för privatpersoner att kastrera hundar och katter.


När du tvingas avliva ditt djur

När en hund eller katt är gammal och sjuk och inte längre kan leva ett gott liv bör den avlivas. Den som avlivar djuret ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivningsmetoden. Det är viktigt att djur som avlivas inte behöver lida.


Måste man ha tillstånd för att avliva sitt djur?

Det finns inget hinder för djurägare att avliva sina djur. Däremot finns det bestämmelser om hur djuren ska avlivas. Den vanligaste metoden att avliva hundar och katter är att låta en veterinär avliva djuret genom en överdos av narkosmedel. Det är också tillåtet att skjuta djuret under vissa förutsättningar. Hundvalpar och kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom slag mot huvudet.

Här kan du läsa mer om hur du ska ta hand om döda djur efter avlivning: www.jordbruksverket.se under rubriken ”Djur”.


Får man avliva lösspringande katter?

Det är inte tillåtet att avliva katter som springer lösa utomhus och som upplevs som störande. En katt som verkar övergiven och förvildad får avlivas av jakträttsinnehavara. I tättbebyggt område krävs det polistillstånd för att få göra det. Men en katt som ägs av någon får inte räknas som övergiven eller förvildad. Det är alltså inte tillåtet att avliva den bara för att du tycker att den stör.