Låda & sand

Låda

Det finns en mängd olika typer av kattlådor. Det som City Kattvakten tycker är viktigast är att lådan är tillräcklig stor för katten. En katt gillar nämligen att kunna gå runt några varv och krafsa och gräva innan den sätter sig, och då behöver det finnas utrymme för det. Kattlådor kan delas upp i framför allt två kategorier, täckta, och öppna lådor.


Täckta lådor

Det är viktigt att det är tillräckligt högt i tak för katten så att den kan röra sig i lådan och sitta upprätt. De täckta lådorna har oftast en svänglucka för öppningen. Den går lätt att ta bort, för vissa katter undviker lådan om luckan är kvar. Den täckta lådan har en stor fördel för ägarna då det inte sprätts sand överallt, och då den håller inne odörer bättre när katten uträttat sina behov.


Öppna lådor

Vissa katter gillar inte täckta lådor, det beror ofta på vad de vant sig vid från början. Ofta kan det räcka med att man tar bort svängluckan på öppningen för att katten ska acceptera en täckt låda. På de öppna lådorna finns ofta en avtagbar täckkant runt lådan för att hjälpa till att hålla sanden i lådan när katten sprätter runt.


Låda med öppet tak

En variant mellan öppen och täckt låda är en box med tak där utgången finns. Ett exempel på detta är Modkat. Vissa större kattraser och katter med exempelvis ledsmärtor kan ha problem med den här typen av låda men för mellanstora och små friska katter fungerar den bra. Fördelen är att många upplever att ännu mindre sand hamnar utanför.


Former på lådorna

De flesta lådor är rektangulära till formen, men det finns också trekantiga som passar att ställas i ett hörn. Lådan bör vara lite mer robust för att hålla bättre. Det gäller särskilt de täckta lådorna, eftersom taket behöver tas av och på ofta så slits stängningslåsen. Det är också viktigt att göra rent lådan ordentligt mellan varven, skrubba med hett vatten och såpa ca 1 gång i månaden och använd gärna ytdesinfektion. Om lådan är repig bör en ny införskaffas.


Ge lådan eget rum

Ställ aldrig mat och vatten i samma rum som lådan, katter gillar inte att äta där de ska uträtta sina behov.


Fler lådor

Har man två eller fler katter bör man också ha två eller fler lådor, eftersom de faktiskt kan behöva gå samtidigt. Enbart en låda kan leda till revirproblem som kan sluta med bråk eller att en katt går undan och gör sina behov på annan plats i bostaden.  Har en katt börjat göra sina behov utanför lådan kan det vara svårt att få den att sluta med det. En vanlig regel är att ha lika många lådor som katter plus en. Har du två katter ska du alltså ha tre lådor.


Om olyckan är framme

Skulle en katt börja göra sina behov på annan plats än i lådan ska man göra rent med vatten och tvål eller såpa. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak för det dras katten till. Efter rengöring kan man pröva att använda sprayer (som ska användas på platsen katten valde) som ska motverka att katten gör sina behov där i framtiden, fråga om det i din djurbutik!. På djurkliniker kan man också köpa feromoner som är en vätska i småbehållare med en stickkontakt som man sätter i ett eluttag i väggen. När vätskan blir varm sprids en doft som bara katter känner ut i rummet och det kan motverka revirsprayning, och urinproblem. Detta kan också hjälpa om katter är ovänner eller otrygga.


Varför går katten utanför lådan?

Det kan bero på många saker. Det kan handla om sjukdom, de kanske har ont någonstans eller inte klarar av att gå in i lådan. Det första du bör göra är att åka till en veterinär. Andra vanliga anledningar är att det är för smutsigt i och runt lådan, att de känner sig otrygga (exempelvis att en kattkompis lurpassar på dem), att de är missnöjda med något (får för lite uppmärksamhet, ogillar din nya partner, ny miljö t.ex.) eller att de inte gillar bottenmaterialet i lådan. Då är det bara att testa sig fram och försöka hitta felet!

Sand & annat bottenmaterial

När det kommer till bottenmateral i kattlådan finns det även här en mängd olika sorter. De flesta moderna sorter håller också borta urindoften på ett bra sätt. Vissa är faktiskt så effektiva att det inte känns att man har katt hemma, vilket det ofta gjorde förr. I huvudsak kan alla sorter delas upp i klumpbildande och icke klumpbildande.


Klumpbildande

Klumpbildande bottenmaterial bildar mycket snabbt en klump när katten kissar. Klumpen lyfter man sedan bara ut med en spade. Sanden torkar också ut avföringen så att den inte luktar någon längre stund. De finns sorter som är bättre och snabbare på att bilda klumpar än andra. Dessa sorter är också ofta bättre på att hålla ihop klumpen när man lyfter ur den ur lådan. Fördelen med en klumpbildande sort är att det är lättare att hålla rent i lådan eftersom kisset och bajset inte nuddar själva lådan utan fångas upp och blir klumpar. Vilket märke och material man föredrar får man prova sig fram till.


Det finns klumpbildande bottenmaterial i lera (eller kattsand, som det ofta kallas) och i naturmaterial som trä. Sand är ofta bättre på att dölja doften medan naturliga material såklart är bättre för miljön. Vissa märken av strö gjorda i naturmaterial verkar också vara bättre för kattens hälsa, speciellt om de dammar mindre. Vissa katter får problem med lungorna om de andats in dammet från sand under en längre period.


City Kattvakten föredrar ett klumpbildande material. Allra helst ett som inte dammar och inte är parfymerat. Detta på grund av att vi anser att det blir renare med klumpbildande material, att mindre damm är bättre för kattens lungor och oparfymerat därför att katter har mycket känsligare luktsinne än oss. Vi rekommenderar också naturmaterial istället för vanlig kattsand, både på grund av miljön men främst för kattens hälsa.


Icke klumpbildande

Vissa spånsorter och pellets är inte klumpbildande vilket kan vara ohygeniskt och lukta illa om man inte är noga med att skrubba rent lådan. Eftersom materialet inte klumpar sig rinner kisset ner i lådan och blir att lukta. En variant är att spånet förvandlas till ett damm när katten kissar som sedan landar i en undre låda (skild från det "rena" spånet). Dessa sorter är nog uteslutande gjorda i naturmaterial vilket är bra för miljön och många gånger också för kattens hälsa.


En annan variant av icke klumpbildande bottenmaterial är kisel- och silikonkulor / -kristaller. De är vita och blir gulare ju mer använd lådan är. Istället för att bilda klumpar suger kulorna / kristallerna upp urinet. Bajset hamnar ovanpå och går bra att spola ner i toaletten. Vissa upplever att dessa kulor börjar lukta tidigare än andra material. En nackdel med detta material är att det ofta är mycket hårt och vasst och kan göra att katten med sina känsliga trampdynor inte vill gå på lådan.


Släng ALDRIG sand i toaletten!

Klumpbildande lera (kattsand) blir som cement när det kommer i kontakt med vätska och kommer förr eller senare orsaka stopp i rören. Vissa material går att spola ned men vi föredrar att slänga det i påsar för säkerhets skull.


Ett vanligt misstag

Något vi ofta märker är att många har för lite bottenmaterial i lådan. Det är extra viktigt med klumpbildande material eftersom det måste få en chans att fånga upp kisset innan det nuddar botten. Det brukar stå på förpackningen hur stor mängd som rekommenderas men normalt är cirka 10-15 cm högt i hela lådan. Det gör att materialet håller längre, det luktar mindre, det blir billigare eftersom man inte behöver slänga lika mycket, klumparna håller när de plockas upp och framför allt nuddar urinen och avföringen inte lådan vilket gör att du inte behöver skrubba lådan lika ofta. Ytterligare en anledning att ha mycket material i lådan är för att katter vill kunna krafsa och gräva ner bevisen på att de varit där - det är troligen en gammal instinkt från när de levde vilt och behövde skydda sig mot fiender.


Vid byte av bottenmaterial

Om du vill byta en sort till en annan rekommenderas det att du börjar med att blanda in det nya materalet i det gamla, det är extra viktigt om det nya materialet har en annan färg, konsistens eller lukt. Det kan annars finnas risk att katten inte känner igen lådan (eftersom den luktar och känns annorlunda) och i jakten på sin gamla toalett råkar utföra sina behov på annat ställe.


Var bör lådan stå?

Vissa upplever att klumpbildande sand har en tendens att suga upp fukten i badrummet och därför blir sämre. Vissa upplever att det underlättar städningen att ha lådan i hallen eftersom det ändå kommer vara grus på golvet där. Det bästa är att prova sig fram. Om man har flera lådor ska de inte stå bredvid varandra utan så långt ifrån varandra som möjligt.


Renliga djur

Katter är väldigt renliga djur och i värsta fall vägrar de gå på lådan om den är för använd, eller om det är smutsigt i och omkring, och då ökar risken att de börjar uträtta sina behov på en annan plats i bostaden. Därför är det mycket viktigt att göra rent lådan från avföring och urin varje dag, och hålla rent i och runt lådan. Hela lådan bör skrubbas en gång i månaden med hett vatten och såpa, och när golv eller väggar blivit smutsiga.