Kontrakt & villkor

Kontrakt

Undertecknad har härmed ingått avtal med City Kattvakten för kattvakt under nedanstående period, till priset som framgår nedan.

Om kostnaden ska faktureras ett företag tillkommer moms med 25 % på totalbeloppet.

Priserna gäller även om det finns fler katter i samma bostad, dock max fyra stycken.

Dessa priser gäller om inget annat avtal gjorts med City Kattvakten. Påminnelseavgift och dröjsmålsränta kan tillkomma.

(City Kattvakten ligger under City Silence i Stockholm, företaget har F-skattsedel.)


Period:

Startdatum _________ Slutdatum _________ Pris _________SEK


Undertecknad godkänner att City Kattvakten publicerar bilder på katten på företagets Instagramkonto, citykattvakten. Bilderna kommer varken visa interiör eller avslöja adressens position.

□  Ja

□ Nej


OBS! AVTALET ÄR BINDANDE

Avbokning och ändringsregler:

Vid avbokning/ändring senast 5 dagar innan periodstart utgår ingen avgift.

Från 4 dagar – 3 dagar innan periodstart betalas 25 % av totalbeloppet för perioden.

Från 2 dagar – 1 dagar innan periodstart betalas 50 % av totalbeloppet för perioden.

Vid avbokning eller ändring från periodstart eller senare, betalas  100 % av totalbeloppet för den överenskomna perioden.

(Dessa regler gäller om inget annat avtal gjorts med City Kattvakten. Detta kontrakt visar att undertecknad också tagit del av City Kattvakten bokningsregler som även gäller vid bokning av kattvakt vid senare tillfälle.)

Härmed intygas att undertecknad har tagit del av, och godkänner avtalet, avboknings- och ändringsregler och ”Avtalsvillkoren” för kattägarens ansvar, se sida 2.


Underskrift


_________________________________________ Datum  _____________________


Namnförtydligande _________________________________________________


NYCKELKVITTENS

Härmed intygas att City Kattvakten,

*kattvaktens namn* födelsedata: ___________________

mottagit nycklar till följande:

Adress:


__________________________________________________________________

Bostadsinnehavare:


__________________________________________________________________

Datum


___________


Underskrift                                        Återlämning nyckel, mottaget


—————————————–                 —————————————–

*kattvaktens namn*                         Bostadsinnehavare

Avtalsvillkor

City Kattvakten ger följande villkor:


Kattvakten kommer hem till katten/katterna en gång per dag (om inget annat avtalats) och stannar cirka 1 timme och gör följande:


Rengör vatten- och matskålar samt kattens matplats.

Fyller på torr- och / eller blötfoder.

Rengör kattlådan och fyller vid behov på sand.

Håller rent kring kattlådan, sopar ev. dammsuger upp sand.

Aktiverar katten på dennes villkor.

Tar ut katten på innätad / inglasad balkong om så önskas.

Vi ringer eller skickar sms ett par gånger under perioden så ni vet hur allt går.

Ser över kattens allmänhälsa.

Skulle katten insjukna eller skadas tas denne till veterinär omgående och ägare underrättas.

Tar hand om post.


Tilläggstjänster:


Vid överenskommelse och mot ett tilläggspris, se prislista, kan kattvakten:


Erbjuda pälsvård och kloklippning för de katter som tillåter detta.

Arbeta med socialisering av skygga / rädda katter om ägaren vill det.

Vattna blommor.

I vissa fall göra annat som katten kan ha speciella behov av. Detta avtalas i så fall särskilt med ägaren.


Kattägarens ansvar under perioden:


Kattägaren godkänner att se till / ha koll på att:


Att det finns mat för hela perioden.

Att det finns kattsand och påsar att slänga sanden i.

Att alla tillbehör finns som kattvakten ska använda, t.ex. borstar, leksaker osv.

Att helst ha katten försäkrad och ha dessa papper där kattvakten kan komma åt dem.

Om katten behöver tas till veterinär står ägaren för alla eventuella kostnader så som veterinär, transport, mediciner och liknande kostnader.

Kattägaren står även för alla eventuella oförutsedda kostnader rörande katten.

Att ringa / smsa till City Kattvakten senast 24 timmar efter kattvaktens sista besök för att garantera att katten har tillsyn. Om detta inte görs måste kattvakten åka till katten för att ge tillsyn och det blir då att kosta som ett vanligt besök.

Om eventuellt larm utlöses står ägaren för den eventuella kostnaden om det sker utryckning från larmföretaget.

Om ev. kamera finns måste kattvakten informeras och ha rätt att stänga av den under besöken.